Picture for post

Снижение цен на лодки Норвик.

Лодка Норвик 310 NR по цене 19 500,00 (с НДС)

Лобка Норвик 330 PL по цене 32 000,00 (с НДС)

Количество ограничено!